Dünyadaki Parodi Dinler

Dünyadaki Parodi Dinler

İster eğlence amaçlı isterse belli dinsel amaçlarla da kurulmuş olsa çok fazla miktarda parodi din vardır. Bunlardan bazıları şunlardır.

 • Kutsal Donut Kilisesi (ing.: Church of the Holy Donut); radyo sunucusu Bernie Ward'ın ABD'deki dinsel hakları parodileştiren vaazları
 • Eventualizm (ing.: Eventualism); Scientology'nin hafif bir parodisi.
 • Uçan Spagetti Canavarcılığı; ayrıca bilinen adıyla Pastafaryanizm, akıllı tasarımı parodileştirir.
 • Kiboloji (ing.: Kibology); Usenet tabanlı şakacı bir din yergisi, kısmen Scientology'yi parodileştirir.
 • Görünmez Pembe Tekboynuzlu At (ing.: Invisible Pink Unicorn); teistlerin tanrıcıların tanrı tanımlarını hicveder. Ayrıca, Russell'in Çaydanlığı'ndakine benzer şekilde, dinsel inancın keyfi ve yanlışlanamayan doğasına dikkati çekme amacını güder.
 • Landover Baptist Kilisesi (ing.: Landover Baptist Church); Müjdeci Hıristiyanlığı (ing.: Evangelical Christianism) parodileştirir.
 • Geçen Perşembecilik (ing.: Last Thursdayism); Omfalizmin şakacı bir sürümü, yine yanlışlanamayan inançlardaki sorunlara dikkati çeker.
 • Bokononizm (ing.: Bokononism); Kurt Vonnegut'un Kedinin Beşiği isimli romanından bir parodi din. Buna göre insanın mutluluğu gerçekten daha önemlidir, hatta bilimsel gerçeklerden bile.
 • Ktulhu için Kampüs Cihadı (ing.: Campus Crusade for Cthulhu)
 • Emac'lerin Kilisesi (ing.: Church of Emacs); Richard Stallman'ın bir konuşmasında kendi yazdığı Emacs adlı editör ile yaptığı bir şaka.
 • Yarı-Dâhiler Kilisesi (Church of the SubGenius); bir Scientology parodisi olarak başladı, ama şimdi çok sayıda dini parodileştiriyor, hatta kendince kaydadeğer bir harekete dönüşmüş durumda.
 • Frizbitaryanizm (ing.: Frisbeetarianism)
 • Maradona Kilisesi (isp.: Iglesia Maradoniana; efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona anısına Arjantinli bir hayran grubunun kurduğu inanç.
 • MUUizm (ing.: MOOism)
 • Diskordiyanizm (ing.: Discordianism)

Gelin bazılarını biraz daha detaylı inceleyelim.

Pastafaristler

Pastafarianizm, dünyanın en hızlı büyüyen karbonhidrat kökenli dindir. Oregon Eyalet Üniversitesi fizik bölümü mezunu olan Bobby Henderson tarafından 2005'te kurulmuştur.

Bobby Henderson "Uçan Spagetti Canavarı"nın kutsal kitabını yazdı. Hatta bu kitap için Aralık 2005'te 80.000 USD miktarında bir ödenek bile aldı. Henderson, kitabın satışından elde edeceği gelirle bir korsan gemisi yapmayı ve dini yaymayı planladığını söyledi.

parodi-dinler-1

ABD'nin Kansas eyaletinin eğitim kurulu tarafından eyalet okullarında Evrim Kuramı'na alternatif olarak Akıllı Tasarım konusunun müfredata alınmıştı. Dinin kurulma amacı, bu kararı protesto etmekti. Henderson, eğitim kuruluna gönderdiği bir açık mektupla "Uçan Spagetti Canavarı" adlı bir yaratıcıya olan inancından söz etti. Okullarda "Pastafaryan" yaratılış kuramının da okutulmasını istedi.

Pastafaryan inanç sistemine göre, korsanlar "mutlak kutsallıktaki varlıklar"dır.Bütün korsanlar gerçek Pastafaryanlardır. "Hırsız ve dışlanmış" kişiler oldukları izlenimi bilinçli olarak yayılmış yanlış bilgilerin sonucudur. Onlara göre korsanlar "barışsever kâşifler ve iyiniyet elçileri"dir ve hatta çocuklara şeker dağıtırlar.

parodi-dinler-2

Pastafaryan inancındaki Cennet'te göze çarpan iki nokta vardır. Uçsuz bucaksız bira volkanlarıyla doludur. ve bir striptizci fabrikası vardır.

Pastafaryan dininin metinlerine "Delifişek" denir. On Emir yerine ahlâkî açıdan daha zayıf olan sekiz "Yapmazsanız Çok Memnun Olurum" öğesi içerir.

 • 1. Eğer bazı insanlar bana inanmazsa, sorun değil. Cidden, o kadar kendini beğenmiş değilim. Ayrıca, meselemiz onlar değil, o yüzden konuyu değiştirme.
 • 2. Eğer benim varlığımı başka insanları bastırmak, buyruk altına almak, cezalandırmak, deşmek için kullanmazsanız çok memnun olurum. Ben kurban talep etmiyorum.
 • 3. Eğer başka insanları yargılamak için nasıl göründüklerine veya nasıl giyindiklerine veya nasıl konuştuklarına bakmazsan veya yani iyi davran işte, tamam mı?
 • 4. Eğer sizin ve karşınızdakinin yasal yaş sınırı ve ruhsal olgunluğa ulaşması koşuluyla sizi inciten veya arkadaşınızın gönlününün ve iradesinin razı olmadığı ilişkilere girmezseniz çok memnun olurum.
 • 5. Eğer başkalarının bağnaz, kadın düşmanı, nefret içeren fikirleriyle miden boşken yarışmaya kalkmazsan çok memnun olurum. Önce yemek ye, sonra ne b.k yersen ye!
 • 6. Ben karmaşık karbonhidratlı sonsuz kudretli bir varlık olabilirim ama hayattaki küçük şeyleri severim. Bana inan.
 • 7. Eğer etrafta dolanıp herkese seninle konuştuğumu söylemezsen çok memnun olurum. O kadar ilginç biri değilsin. O kadar böbürlenme.
 • 8. Eğer, eee, ilgilendiğin konuda yani çokça kayganlaştırıcı gerektiren bir konuda, kendine yaptırmayacağın işleri başkalarına yapmaya kalkmazsan çok memnun olurum. Eğer karşındakinin gönlü razı ise, (Madde 4’e göre) bir kondom tak!

parodi-dinler-3

Pastafaryanlar birayı ve spagettiyi çok severler!

Cedayizm - Jediizm

Jedi dini, Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinde tasvir edilen Jedi (Ceday okunur) karakterinin felsefi ve manevi düşüncelerine dayalı olarak oluşmuştur.

parodi-dinler-4

2005 haziranında Copeland parlamantosu üyesi olan Jamie Reed bir jedi olduğunu açıkladığı zaman bu akım başladı. Basın sözcüsü bunun bir şaka olduğu ve bir dini deklarasyon sayılmaması gerektiği de açıklasa da insanlar tarafından kabul gördü. Bir ankete göre Yeni Zelanda nüfusunun %1.3 lük bir kısmı Jedi dinine inandığını iddia etmektedir. Avustralya’da 2001’deki nüfus sayımında 70 bin kişi din hanesine Jedi yazdırmıştı.

Bu din, Yıldız Savaşlar'ındaki Jedi Şövalyeleri’nden gelmektedir. Post modern dini bir harekettir. Takipçileri, Güç'ün varlığına inanırlar. Bu Güç ile etkileşim kurmanın mümkün olduğuna inanırlar. Jedi dininin mensupları, filmdeki Jedi karakterlerinin öğrettiği ahlak değerleri ile yaşarlar.

parodi-dinler-5

Jediler arasındaki ortak inanç jedi kodudur. Jedi kodu şöyledir:

 • Duygu yoktur, barış vardır.
 • Cahillik yoktur, bilgi vardır.
 • Öfke yoktur, huzur vardır.
 • Kaos yoktur,uyum vardır.
 • Ölüm yoktur, Güç vardır.

Russell'ın çaydanlığı

Russell'ın çaydanlığı, diğer bir adıyla göksel çaydanlık'dır. Filozof Bertrand Russell hiç yayınlanmamış ”Bir Tanrı Var mı?” makalesinde bahsetmiştir. Dinlerin sunduğu yanlışlanamaz savları -dogmaları- eleştirir ve kuşkucuların bu görevi üstlenmesiyle de dalga geçer.

parodi-dinler-6

Russel şöyle der:

"Farzedin ki ben, Dünya ve Mars'ın arasında, dönüp duran küçücük bir çaydanlık var. Ama öyle küçük ki, en muhteşem teleskoplar bile bunu göremiyor. En ileri teknoloji bile bunu farkedemiyor. Ama bu gene de var ve orada bulunuyor diyorum. Bu önermeye yanlış yada doğru diyemezsiniz, çünkü bu çaydanlığın varlığı veya yokluğu ispatlanamaz."

Din sorgulanmaz, derler. Öyleyse sorgulamayacağımız her şeyi kabullenmeli miyiz? Bize çocukluğumuzdan bu yana dayatılanları bir dakika olsun bir yana bırakıp düşünmeye çalışın. Bir an olsun sorgulanmaz deneni sorgulayın. Eğer bunu yapabildiyseniz ne mutlu size.

Görünmez Tek Boynuzlu Pembe At

Tek Boynuzlu Görünmez Pembe At bu dinin tanrıçasıdır. Parodi olan bu dinin tanrıçasının hem pembe hem de görünmez olması kendi içinde bir paradoks oluşturur. Klasik tanımıyla “tanrı” kavramının çelişkilerini bu şekilde eleştirir.

Bu görünmez tanrıçanın, internet üzerinde bulunmaktadır. Kiliseleri yoktur. Hakkındaki bilinen ilk yazılı kaynak 7 Temmuz 1990 tarihinde Usenet ateizm tartışma grubunda çıkmıştır. Bu kavram daha sonra bir grup üniversite öğrencisi tarafından bir manifesto yayınlanmıştır.

parodi-dinler-7

 • Bayan tekboynuzlu atımız pembe ve görünmezdir.
 • Ananaslı ve jambonlu pizzayı pepperoni ve mantarlıya tercih eder.
 • Müritlerinin diğer inançların kutsal günlerinin toplamından daha fazla kutsal günleri vardır. En kutsal gün 1 Nisan’dır
 • Önemli sayısı 42’dir
 • Görünmez Pembe Tek Boynuzlu At’a yürekten inananlar onun ziyaretleriyle kutsanırlar.

Googleizm

Google’ın insan yapımı olamayacak kadar mükemmel olduğunu düşünenlerin oluşturduğu bir grup. Google’ın arkasında ilahi bir kuvvet olduğunu savunuyorlar. Parodi dinler serisine eklenen bir başka din de Google Kilisesi'dir.

parodi-dinler-8

"Dokuz delil" e inanırlar