Bireysel Haklar Günü

Ağustos 29 : Bireysel Haklar Günü

Bireysel Haklar Günü her yıl 29 Ağustos günü kutlanıyor. Gün, bir insanın temel olarak egemen bir kişi statüsüne dayanarak temel bir mülkiyet hakkına sahip olduğunu öne süren ve bu hakkı savunmak ve vatandaşlarını korumak için hükümetin rolü olduğunu öne süren filozof John Locke'nin doğum tarihini gösterir.

Bireysel haklar, bireylerin devlet ve diğer bireyler karşısındaki hak ve özgürlüklerinin toplamına verilen isimdir. Tüm bireysel haklar, devlet karşısında anayasalar ile korunmaktadır ve bu haklar vazgeçilemezdir.

Başlıca bireysel haklar şunlardır;

 • Eğitim Hakkı
 • Sağlık Hakkı
 • Barınma Hakkı
 • Ulaşım Hakkı
 • Enerji Hakkı
 • Çalışma Hakkı
 • Çevre Hakkı
 • Su Hakkı

Bugün dünyada bireysel haklar ve özgürlüklerin garantisinin çok büyük önem taşımaktadır. Buna rağmen bireysel hak kullanıcısının bu haklarını denetimsiz ve aşırı kullanması, kamu yararı ve diğer bireysel hak sahiplerinin haklarıyla da çatışabilmektedir.

Bireysel olarak aşağıdaki çeşitlerde haklarımız vardır

 • 1.Kişi hakları (Koruyucu Haklar)
 • 2.Sosyal ve ekonomik haklar(isteme hakları)
 • 3.Siyasi haklar (katılma hakları)

ve Yasa koyucu için geçerli olan bazı sınırlar da şu şekildedir

 • 1- Yasa kaydı;
 • 2-Ölçülülük ilkesi;
 • 3-İnsan onuru kriteri;

Anayasa tarafından güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında hiçbirisi ihlal edilemez.

Aşağıdaki haklardan bir tanesine bile müdahale olduğunda anayasa mahkemesine başvuru yapılabilir;

 • Yaşama hakkı,
 • İşkence ve kötü muamele yasağı,
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı,
 • Adil yargılanma hakkı,
 • Zorla çalıştırma yasağı,
 • Hak arama hürriyeti,
 • Suç ve cezaların kanuniliği,
 • Özel hayata, aile hayatına, konut ve haberleşmeye saygı,
 • Düşünce, din ve vicdan hürriyeti;
 • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti,
 • Toplantı ve örgütlenme hürriyeti;
 • Mülkiyet hakkı

John Locke'un toplumun en küçük azınlığı ve temel birimi ile ilgili felsefelerini destekleyen Objektifist Parti'nin kurucusu Dr. Tom Stevens, Bireysel Haklar Günü'nü başlattı. John Locke'a göre, “İnsanın insan hakları veya medeni haklar meselesi olduğu her şey onun dokunulmazlığını sürdürmektir” ve Locke halkların toplumların sağladığı toplu güvenlik karşılığında bazı doğal hakları teslim ettiklerini kabul etmesine rağmen. Temel bireysel hakların, yaşamı, mülkiyeti, özgürlüğü, ifade özgürlüğünü, din özgürlüğünü ve hükümete dilekçe özgürlüğü olduğunu söyledi.

bireysel-haklar-gunu-1

Nasıl Kutlanır

Bireysel Haklar Günü'nü kutlamanın en iyi yolu, John Locke ve görüşlerini okumak, ülkenizin hakların güvenliğine olan bağlılığını değerlendirmek ve özgürlüğün değerini ve bireysel hakların dini niteliğini takdir etmektir.

Ayn Rand'i ve her insanın devlet tarafından veya başkaları tarafından ezilemeyen “bireysel haklar” ile doğduğunu kabul etmek için temellerini okuyabilirsiniz.

Daha sonra da “bireysel haklar” kavramını “kolektif haklar” ile karşılaştırabilirsiniz.70 Gün Kaldı. Hazır mısın?


Önümüzdeki Yıllarda Hangi Gün Kutlanacak?

Yıl ..Tarih ..Gün ..
2025 29 - Ağustos Cuma
2026 29 - Ağustos Cumartesi
2027 29 - Ağustos Pazar
2028 29 - Ağustos Salı
2029 29 - Ağustos Çarşamba
2030 29 - Ağustos Perşembe
2031 29 - Ağustos Cuma
2032 29 - Ağustos Pazar
2033 29 - Ağustos Pazartesi
2034 29 - Ağustos Salı

  Sen Ne Düşünüyorsun ?