BÜKREK : <br>Yaşadığı Yer: Deniz, Alacağı: Can

BÜKREK :
Yaşadığı Yer: Deniz, Alacağı: Can

Bükrek - Dünyadaki en kadim uygarlıklardan birisi olan Türk ve Altay mitolojisinde var olan çok güçlü bir ejderhadır. Bükre veya Bukra (Bukrak) olarak da bilinir.

Etimolojik kokeni Bük , Büğ , Buk kelimelerinden gelmektedir. Bükülen, kıvrilan demektir. Bu sebeple bazı eski yazılarda "Sevgiliye yollanan aşk mektubunun kat izine, büküldüğü yere verilen isim" için de kullanımları karşımıza çıkmaktadır.

bukrek-1

Ayrıca güçlülük ve yenilmezlik anlamlarını da bünyesinde barındırır. Bu bağlamda Böke (kahraman, şampiyon) kavramıyla da ilgisi vardır.

Aynı zamanda şaman inanışındaki Böğe/Böge sözcüğüyle de bağı vardır.

Özellikleri

İyi niteliklere sahiptir. İnsanlara zarar verdiğine dair hiçbir söylence olmadığı gibi bazı hikayelerde yardımcı olduğuna da rastlanır.

Dış görüntü olarak bir kertenkeleyi andırır. Uzun boynu ve çenesi oldukça güçlüdür. Bununla beraber pençelerini ölümcül bir silah olarak ustalıkla kullanabilir. Uçabilen ejderhalar grubundan değildir, kanatsızdır.

bukrek-2

Tüm denizleri birbirine bağlayan büyük denizlerde (okyanusta) yaşar. Denizlerin en güçlü ve yenilmez ejderhasıdır. Sesinin de sirenler gibi çok etkileyici / buyuleyici olduğunu biliyoruz. Düşmanlarını çıkarttığı ıslık benzeri sesle etkileyip istemleri dışında dahi olsa kendisine dogru gelmesini sağlar. Düşmanlarının dünyanın öbür ucundan bile olsa bu etkiden kaçma şansı yoktur.

Tarihçesi

En ezeli dusmanı olan Şangal adlı kötücül bir ejderhadır. Şangalın insanlara yaptığı eziyetleri durdurmak için onunla dokuz uzun yıl süren bir savaş yapmıştır.

Savaşırken, görünümleri Yin-Yang sembolünü anımsatmaktadır.

bukrek-3

Bu savaşı Bükrek kazanmıştır ama kendisi de cok yıpranmış ve yaralanmıştır. Daha sonrasında kazandiığı zaferle insanları büyük dertlerden kurtarmasına rağmen insanlar tarafından kötü davranıldığı için tengizlere (büyük deniz) geri dönmüştür.

Bir rivayete göre de her bin yılda bir tekrardan denizlerin dışına çıkar ve durumu kontrol edermiş.

bukrek-4


  Sen Ne Düşünüyorsun ?