Kilolu mu Zayıf mısınız ? BMI Değerinizi Hesaplayın

Kilolu mu Zayıf mısınız ? BMI Değerinizi Hesaplayın

 

Boyunuzu Giriniz:
Kilonuzu Giriniz:

BMI Değeriniz : ?

Ne Anlama Geliyor : ?

Ponderal Endeksiniz : ?

Vücut Kitle İndeksi (VKİ , Body Mass Index - BMI) Hesaplama, yaşlanırken BMI değerini ve karşılık gelen ağırlık durumunu hesaplamak için kullanılabilir. Hesap makinesinin her ikisi de ayrıntılı olarak aşağıda tartışılan BMI'ya ek olarak Ponderal İndeksi de hesapladığını unutmayın. BMI, kişinin kilosuna ya da şişlik boyutuna ve boyuna bağlı olarak ölçülür ve doku kütlesini ölçmek için kullanılır. BMI, vücut kompozisyonunu hesaba katamayacak bir tahmindir, ancak bir kişinin boyuna göre sağlıklı bir vücut ağırlığının genel bir göstergesi olarak kullanılabilir. Yani çok kaslı bir vücuda sahip olan birisinin daha ağır olacağı kesin bir gerçektir. 100 kilo bile olsa 180 boyundaki birisi normal sayılabilir veya 80 kilo olup da kilolu gözükebilir. Ama BMI sadece boy ve kilo üzerine hesaplanmaktadır. BMI hesaplamasından elde edilen değer, bir kişinin düşük kilolu, normal kilolu, fazla kilolu ya da obez değerinin hangi aralığa düştüğüne bağlı olarak kategorize edilmesi için yaygın olarak kullanılır. BMI' nın bu aralıkları, bölge ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak değişir ve bazen ciddi olarak zayıf veya çok şiddetli obez gibi alt kategorilere ayrılır. Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi, çok çeşitli vücut tiplerinin yanı sıra kas, kemik kütlesi ve yağ dağılımı nedeniyle BMI, bir kişinin "sağlıklı" vücuda sahip olup olmadığını belirlemek için tek yöntem olarak kullanılmamalıdır. Bundan ziyade diğer ölçümlerle birlikte düşünülmelidir.

Vücut Kitle İndeksi Formülü

Aşağıda, BMI'nin hesaplanması için kullanılan denklemler verilmiştir:

BMI = 
mass (kg)
height2 (m)
 = 
72.57
1.782
 = 22.90
kg
m2

Ponderal Endeksi

Ponderal İndeks (PI), bir insanın boy ve kilosuna dayanarak, zayıflık veya şişmanlık ölçtüğü için BMI'ya benzer. PI ve BMI arasındaki ana fark, formülde (aşağıda sağlanan) yüksekliğin karesi yerine küpünün kullanılmasıdır. BMI, geniş kitleler tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve yararlı bir araç olabilmektedir. Bununla beraber bireylerde zayıflık veya şişmanlık tespit etmek güvenilir değildir. PI benzer düşüncelerden muzdarip olsa da, PI çok uzun veya kısa kişilerle kullanım için daha güvenilir bir yöntemdir. BMI ise boy ve kilo spektrumunun uçlarında bulunanlar için yüksek veya düşük vücut yağ düzeylerini kaydetme eğilimindedir. Aşağıda bir bireyin PI değerinin hesaplanması için bir denklem verilmiştir.

PI = 
mass (kg)
height3 (m)
 = 
72.57
1.783
 = 12.87
kg
m3

Yetişkinler için BMI Tablosu

Bu liste, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yetişkinler için BMI değerlerine dayalı önerilen vücut ağırlığıdır. Hem erkek hem de kadınlar için 18 yaş veya üstü değerleri kullanılır.

KategoriKategori BMI aralığı - kg / m22
Şiddetli Zayıflık< 16
Orta Zayıflık16 - 17
Hafif Zayıflık17 - 18.5
Normal18.5 - 25
Aşırı Kilolu25 - 30
Obez Sınıf I30 - 35
Obez Sınıg II35 - 40
Obez Sınıf III> 40

Yetişkinler için BMI Grafiği

Bu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanan BMI kategorilerinin bir grafiğidir. Kesik çizgiler, büyük bir kategorileştirme içindeki alt bölümleri temsil eder.

bmi-hesaplama-1

Çocuklar ve Gençler için BMI Tablosu, 2-20 Yaş

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2 ila 20 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için aşağıdaki BMI kategorizasyonunu önerir.

KategoriYüzdelik Aralığı
Zayıf<5%
Sağlıklı Ağırlık5% - 85%
Aşırı kilolu olma riski85% - 95%
Kilolu>95%

Çocuklar ve Gençler için BMI Grafiği, 2-20 Yaş

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) BMI-yaş persentiller büyüme çizelgeleri.

Erkekler için grafik

bmi-hesaplama-2

Kızlar için grafik

bmi-hesaplama-3


  Sen Ne Düşünüyorsun ?